Förberedande samtal

Om du är blivande adoptivförälder och har fått barnbesked så kanske du vill prata med någon om den förestående resan och mötet med ditt barn? Ett samtal som kan utgå från dina tankar och frågor runt er första tid tillsammans. Kanske du funderar på den information du fått om barnet och hur du bäst kan förbereda dig och vad barnet kan tänkas behöva under resan och efter hemkomst.

Vill du veta mer om de förberedande samtal som jag kan erbjuda så är du välkommen att kontakta mig