Adoptis utbildar

På Adoptis har vi kompetens inom pedagogik och familjestöd. Vi är specialiserade på det adopterade barnets utveckling och anknytning.

Vi utbildar:

Blivande adoptivföräldrar
Föräldrar som nyligen kommit hem med sina barn
Föräldrar vars barn ska börja i förskolan
Pedagoger i förskola och skola
och fortbildar socialsekreterare i adoptionskunskap

Läs mer om oss på Adoptis