CV- Karin Werholt

1989 Förskollärarexamen
1989-2003 Förskollärare på Kronprinsens förskola i Malmö
2004-2013 Bitr. förskolechef på Kronprinsen
2006 Specialpedagogexamen
2008, pågående- Utbildare i den obligatoriska föräldrautbildningen inför adoption
2010- Bildade HB Adoptis tillsammans med Cecilia Pusch. Adoptionspedagog verksam i Adoptis
2013- Delägare och utbildare i utbildningsföretaget Lundapedagogen som utbildar pedagoger i anknytning och trygghet i förskolan
2016- Ensam ägare till Lundapedagogen/Adoptis som har utbildningar inom adoption och anknytning samt konsult inom förskola som förskollärare och specialpedagog

Fortbildning 2010-

2016
Deltagare på Rikskonferens för förskolan, anknytning, rättshaveristiskt beteende, npf 
 
2015
20/5 Pusselbiten utbildning: När vi behöver tänka annorlunda - Att hitta lösningar för barn i behov av särskilt stöd.

2014

7/10 Föredrag - Anknytning och beroende. Tobias Sahlin, Nämndemansgården
 
2013
19/9 Föredrag - Vad är en diagnos? Arr Resurscenter för adopterade i Stockholm
19/9 Föredrag - ADHD och adoption. Resurscenter för adopterade i Stockholm
10/10 Föreläsning - Tor Wennerberg: Vi är våra relationer. Arr: Resurscenter för adopterade i Stockholm
17/10 Föreläsning - Britta Nordström: Tolka och förstå små barn.
28-29/11 Utbildning i barnsamtal - CENTRIS
 
2012
2/2 Utbildningsdag till filmen "Se mig som jag är". Arr: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
24/3 Föredrag med Christina Lagergren och Elisabeth Cleve. Arr Adoptionscentrum
5/10 Föreläsning - Lotta Landerholm: Anknytning vad är det egentligen? Arr: Resurscenter för adopterade i Stockholm
 
2011
6/10 Kursdag - Berit Nordström: Den livsviktiga anknytningen. Arr. Kommunförbundet Skåne
13/9 Utbildningsdag om internationella adoptioner. Arr Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och Kävlinge kommun
29/9 Utbytesdag - Nordiska nätverket för adoptionsfrågor i Stockholm. Arr: Nätverket 
 
2010
29/9 Handledning av Margareta Viberg, Fil dr, leg psykolog och barn- och ungdoms-psykoterapeut.
1/12 Handledning av Margareta Viberg, Fil dr, leg psykolog och barn- och ungdoms-psykoterapeut.
30/9 Tema- och utbildningsdag om adoptionsfrågor Arr: Åhus. Kommunförbundet med Ingrid Stjerna, socionom