Följande utbildningar har Adoptis genomfört sedan 2010

2018

Adopterade barn i förskola och skola
25/4 Stockholm

Adopterade barn i förskola och skola
24/4 Göteborg

Adopterade barn i förskola och skola
19/4 Malmö

Anknytning och språk
9/3 Adoptionscentrum, Stockholm

2017

Adopterade barn i skolan
16/5 Malmö

Adopterade barn i förskolan
30/5 Malmö

Adopterade barn i förskola och skola
23/5 Stockholm

2016

Adopterade barn i skolan
10/2 Malmö
20/4 Stockholm
25/10 Göteborg

Adopterade barn i förskolan
11/5 Stockholm
18/5 Malmö
21/5 Göteborg

Övrigt:
10/2 Adoptionscentrum Söder
18/5 Barnens vänner
25/5 Barnen framför allt
24/8 Adopterade barn i förskolan. Förskoleområde i Lomma

2015

Adopterade barn i skolan
4/3 Göteborg
25/3 Stockholm
14/4 Malmö
11/11 Göteborg
18/11 Stockholm

Adopterade barn i förskolan
12/3 Malmö
8/10 Stockholm
21/10 Göteborg
3/12 Malmö

Övrigt
9/4 Från hemkomst till förskolestart ( Adoptionscentrum Skåne)
23/1 AdoptionSkåne - nätverksträff för socialförvaltningarna i Skåne
16/9 Adopterade barn i förskolan - Montessoriförskola i Lerum

2014

Adopterade barn i skolan
5/2 Glasbergsskolan i Mölndal
21/5 Lomma
1/10 Göteborg
26/11 Stockholm

Adopterade barn i förskolan
19/3 Göteborg 
23/4 Stockholm 
8/5  Lomma
26/8 Södervångs förskola i Vellinge
24/9 Malmö
8/10 Stockholm
5/11 Göteborg

Adopterade barn i förskola och skola
5/9 Hindby småskola i Malmö

Övrigt
13/5 Från hemkomst till förskolestart (Adoptionscentrum Skåne)
23/5 AdoptionSkåne, ”Att adoptera äldre barn” för handläggare inom socialförvaltning
18/10 Från hemkomst till förskolestart (Adoptionscentrum Göteborg)

BRA START (för föräldrar)
12/2 + 27/2 Bra start inför resan 
11/4 – 16/5 (5 ggr) Bra start hemma

2013
Adopterade barn i förskolan
5/2 Stockholm 
12/2 Örebro 
26/2 Kalmar 
5/3 Halmstad 
3/4 Malmö
19/9 Stockholm 
3/10 Malmö 
15/10 Jönköping 
12/11 Göteborg

Adopterade barn i skolan
24/5 Malmö
26/9 Göteborg 
9/10 Stockholm 
24/10 Malmö

Övrigt
28/5 AdoptionSkåne ”Föräldrautbildningen” för handläggare inom socialförvaltning

BRA START (för föräldrar)
Höst/Bra start inför resan 
11/4 – 16/5 (5 ggr) Bra start hemma
Vår/ Bra start inför förskolestart

2012
Adopterade barn i förskolan
3013 Stockholm
13/4 Värnamo 
20/4 Göteborg 
4/5 Kalmar 
10/5 Malmö 
13/9 Örebro
14/9 Stockholm 
27/9  Kristianstad 
18/10 Jönköping 
22/11 Malmö 
23/11 Göteborg

Övrigt
27/4 AdoptionSkåne ”Adopterade barn i förskolan” för handläggare inom socialförvaltning
7/12 AdoptionSkåne ”Se mig för den jag är”, (MIA) för handläggare inom socialförvaltning

BRA START (för föräldrar)
Vår/Bra start inför resan 
Vår + höst/Bra start hemma
Vår/ Bra start inför förskolestart

2011
Adopterade barn i förskolan:
13/5 Borlänge
19/5 Malmö 
20/5 Värnamo
23/9 Stockholm/Solna
20/10 Kristianstad 
28/10 Göteborg 
17/11 Malmö

Adopterade barn i förskola,vård och omsorg
11/3 Västerås

Övrigt
22/10 Göteborg (Temadag Adoptionscentrum)
18/11 AdoptionSkåne ”Special need” för handläggare inom socialförvaltning
2/12  Malmö högskola (lärarprogrammet)

BRA START (för föräldrar)
Höst/Bra start inför resan 
Höst/Bra start hemma

2010
Adopterade barn i förskolan:
4/5 Malmö
22/11 Malmö