På Adoptis finns;

  • Bred kunskap om de behov barn och föräldrar har i samband med adoptionen och livet efter.
  • Mångårig erfarenhet av stöd till adoptivfamijer.
  • Förankring i modern spädbarnspsykologi, anknytningsteori och adoptionsforskning

 

Karin Werholt

Adoptionspedagog med inriktning mot adopterade barn i förskolan. Förskollärare och specialpedagog med lång erfarenhet av ledningsansvar och utvecklingsarbete.Utbildare i den obligatoriska föräldrautbildningen inför adoption. Karin är förälder till en adopterad dotter från Kina sedan 2005 och två icke adopterade barn födda -97 och -94.

CV

[/span6][/columns]