Älskade, förbannade tonåring

Av Birgitta Kimber, Virginia Molgaard

Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar. Föräldrar har i alla tider vetat att tonåringars kroppar ändras och mognar, och de senaste årtiondena har vi också blivit medvetna om att tonåringars hjärnor fortfarande växer och utvecklas.

Många föräldrar tror att så fort deras barn blivit tonåringar finns det inte så mycket man kan göra som förälder för att påverka sin tonåring eller för att fortsätta att ha en bra kontakt. Alla vet att de tidiga åren i ett barns liv är avgörande för barnets utveckling, värderingar och beteende. Men faktum är att tonårsperioden är lika viktig.

Tonåring och adopterad

Att vara adopterad behöver inte betyda att man vare sig känner sig annorlunda eller beter sig på något annat sätt än ungdomar som växer upp med sina biologiska föräldrar. Men vittnesmål från adopterade, och även forskning, pekar på några faktorer som kan utgöra speciella förutsättningar för dem som har adopterats. En del av de faktorerna gäller förstås också ungdomar som vuxit upp i familjehem.

Läs mer i Psykologiguiden

Tonårstiden

Gunilla Andersson och Ingegerd Brofalk beskriver i skriften några av de tema som blir aktuella för tonåringar i allmänhet.

Frågeställningar som ofta får en extra dimension hos den adopterade tonåringen som t.ex. utanförskap och tillhörighet. Skriften försöker visa att varje familj måste hitta sin samlevnadsform.

Skriften går att beställa från adoptionsorganisationernas hemsidor.

Vem är jag, vem vill jag vara?

Detta pussel som vi alla måste lägga av många olika bitar: Det förflutna, det som är idag och det som jag förväntar mig av morgondagen. För internationellt adopterade kompliceras detta pussel av att det förflutna ofta är okänt eller bara delvis känt. Att vara fri att skaffa sig kunskap om sin bakgrund är en mänsklig rättighet; att verkligen göra det kan vara ett äventyr med synnerligen oviss utgång.

Den här skriften handlar om identitet och ger den adopterade vetskapen om att inte vara ensam om sitt dilemma.

Skriften går att beställa från adoptionsorganisationernas hemsidor.