Adopterade barn i förskolan - Utbildning, Adoptis

Adopterade barn i förskolan – adoptionskunskap för pedagoger

Välkommen till en inspirerande utbildning för dig som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg.

Internationellt adopterade barn är utan undantag barn med särskilda behov. De har erfarenhet av separationer och att vuxna har brustit i sin omsorg om barnet. Tillvaron före adoptionen har ofta präglats av stor otrygghet och det kan ha varit en lång väg för barn och förälder att skapa tillit i de relationer som finns i familjen. Under inskolningen i förskolan har barnet ofta en ökad sårbarhet i samband med separationen från föräldrarna och skapandet av trygga relationer till pedagogerna. En trygg inskolning där barnet i lugn och ro och i sin egen takt kan knyta an till personalen på avdelningen är nödvändig.
 
Kursen ger dig kunskaper om det adopterade barnets speciella situation och behov. Du får även en mängd konkreta tips och råd som du kan använda i ditt arbete när du möter adopterade barn och deras familjer vid såväl inskolning som i förskolans vardag.
 
Under eftermiddagen tar vi bl.a. upp: 
  • Hur barnets bakgrund kan påverka anknytning, utveckling och inlärning
  • Teori och praktiska råd och tips runt inskolning och bemötande av barn och föräldrar i förskolan
  • Hur man i verksamheten kan arbeta utvecklingsfrämjande med barn som har levt med en tidigare brist på trygghet, stimulans och samspel med vuxna.

OBS: Utbildningen riktar sig till pedagoger både i förskola och skola. 

KOSTNAD: 695 kr + moms

 

Utbildningen vänder sig till:

  • Förskollärare
  • Barnskötare
  • Dagbarnvårdare
  • Specialpedagoger
  • Resurspersonal
  • Enhetschefer
  • Förskolechefer

Vi utbildar på följande orter:


Ort: Göteborg
Datum: Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19,
Tid: 13-16.30
Plats: Medborgarskolan, Haga Östergata 12 i Göteborg
Mer info

Ort: Stockholm
Datum: Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19,
Tid: 13-16.30
Plats: IOGT/NTO Klara på Klara Södra Kyrkogatan 20 i Stockholm
Mer info

Ort: Malmö
Datum: Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19,
Tid: 13-16.30
Plats: Kockum Fritid Västra Varvsgatan 8 211 19 Malmö
Mer info

 

 

Anmälan till Adoptis utbildning – Adopterade barn i förskolan

Vid eventuella problem att fylla i formuläret eller om du har frågor. Tveka inte att kontakta oss på:
Emailadress: info(at)adoptis.se eller Tel nr: 0739 323576

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din Telefon (obligatorisk)

Arbetsplats (obligatorisk)

Väl utbildnings ort:

Fakturaadress

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Ev. referensnummer

Antal deltagare (Ange totalt antal personer som ni anmäler till kursen)

Jag är införstådd med att anmälan är bindande

Ev. meddelande

( Om ni anmäler mer än en deltagare vänligen ange resp. namn här. )

För att undvika spam