Anknytning – i adoptivfamljens vardag

Av Sara Larsson

Anknytningsteori är ett begrepp som många adoptivfamiljer möter under sin väg till barn. Men vad innebär det i praktiken? I Anknytning - i adoptivfamiljens vardag varvas kortfattad teoretisk kunskap om anknytning med konkreta och handfasta idéer för familjen i vardagen. På detta sätt vill författaren göra teorin om anknytning tillgänglig och tillämpbar för den breda gruppen föräldrar.

Anknytning i förskolan : vikten av trygghet för lek och lärande

Av Malin Broberg, Birthe Hagström, Anders Broberg

För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Boken är skriven för blivande förskollärare, personal som arbetar med de yngsta barnen i förskolan, småbarnsföräldrar och andra som vill veta mer om anknytningens betydelse i förskolan.

Attaching in Adoption

Av Deborah D. Gray

"Attaching in Adoption" is a comprehensive guide for prospective and actual adoptive parents on how to understand and care for their adopted child and promote healthy attachment. This classic text provides practical parenting strategies designed to enhance children's happiness and emotional health. It explains what attachment is, how grief and trauma can affect children's emotional development, and how to improve attachment, respect, cooperation and trust.

Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn

Av Kay Karlsson

Samspelet mellan föräldrar och deras barn är det yttre tecknet på hur anknytningen fungerar. Men hur ser då ett gott samspel ut? Hur påverkas barnets utveckling av samspelets kvalitet? Och hur kan man se om det brister? Svaren får du i denna bok! I denna upplaga har det tillkommit ett kapitel om mentalisering: det handlar om att tolka och förstå beteenden hos sig själv och hos andra.

Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation

Av Tor Wennerberg

Människolivet börjar med anknytningen, det starka känslomässiga band som ett barn knyter till de personer som finns i dess närhet. Det medfödda anknytningssystemet utvecklades för att säkra barns överlevnad i en farofylld värld. Men vad händer om det som skrämmer barnet är föräldern? Då uppstår en outhärdlig ”biologisk paradox” - den anknytningsperson som ska vara barnets yttersta trygghet mot världens faror är själv en källa till skräck. Barnet fångas mellan motstridiga impulser att både närma sig och dra sig undan föräldern. Följden blir att barnets anknytningsbeteende desorganiseras.

Själv och tillsammans

Av Tor Wennerberg 

Författaren tar oss med till vår evolutionära utvecklingsmiljö på den afrikanska savannen, där en kortvarig separation kunde vara liktydig med en dödsdom för ett litet barn. Han beskriver hur skapandet av anknytningsrelationer är en biologiskt nedärvd överlevnadsstrategi, som också ligger till grund för mentaliseringsförmågans utveckling. Dessutom diskuteras hur kärleksrelationer ofta aktiverar tidigt inlärda    relationsmönster som kan försvåra känslomässig öppenhet och intimitet – samtidigt som de också väcker en strävan att överskrida dessa mönster. Vårt sätt att hantera närhet och självständighet ställs här på sin spets: hur kan man komma en annan människa nära utan att förlora sig själv?

Anknytningsteori : betydelsen av nära känslomässiga relationer

Av Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson, Pia Risholm Mothander

I denna första breda kursbok på svenska ges en heltäckande presentation av anknytningsteorin.

Ur innehållet:
Evolution och anknytning
Separation och anknytning
Betydelsen av förälderns lyhördhet i samspelet
Äldre barns och vuxnas nära känslomässiga relationer
Barnets biologiska förutsättningar och hur de påverkar anknytningsrelationen.

Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin

Av Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson

Anknytning i praktiken ger ett fylligt kunskapsunderlag till hur anknytningsteorin kan tillämpas från spädbarnsåren till vuxen ålder. Anknytningsteorin anses idag vara den viktigaste psykologiska teorin för att förstå hur människor hanterar närhet, omsorg och självständighet i relationer.