Hur länge ska hon vara död?

Av Elisabeth Cleve

I den här boken får läsaren följa några barn som alla upplevt svåra trauman som har lämnat djupa sår hos dem. Oavsett vad de råkat ut för och hur olika deras reaktioner än är, har de en sak gemensamt: Hos dem alla finns en inre kraft som gör det möjligt att gå vidare i livet. Strävan med terapin är att få dem att själva upptäcka den egna kraften. Ett av barnen är adopterat.

Från kaos till sammanhang – psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD

Av Elisabeth Cleve

Douglas är en mörkhyad pojke som kommer till Sverige som adoptivbarn när han är fyra år. Föräldrarna vet att han har haft det svårt men inte i vilken omfattning detta har satt spår i hans personlighet. Boken beskriver den psykiska utveckling som Douglas genomgår, steg för steg. Han kämpar för att bli fri från inre destruktiva impulser som styr hans beteende och han utvecklas till en rakryggad, stolt ung man som inte längre hatar varken sig själv eller omvärlden. Det är en spännande och uppfordrande berättelse inifrån terapirummet och Douglas mödosamma väg framåt beskrivs med både humor och värme.

Sorg hos barn : en handledning för vuxna

Av Atle Dyregrov

Syftet med denna bok är att ge vuxna en bättre förståelse av barns sorgereaktioner i olika utvecklingsstadier. Boken tar upp barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar. Boken ger många praktiska råd och principer för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen?

En stor och en liten är borta : kristerapi med en tvåårig pojke

Av Elisabeth Cleve, psykolog och psykoterapeut. 

Victor, två och ett halvt år, mister sin mamma och lillebror i en bilolycka och kommer till Elisabeth Cleve för en kristerapi på sammanlagt femton timmar. "En stor och en liten är borta", säger han och begraver leksaker i sandlådan. Men konstaterar senare i terapin: "En stor och en liten är kvar." Detta är en hoppfull beskrivning av en tragisk händelse.