Adoption

Av Frank Lindblad

Flera parter möts vid adoption. En part är det ensamma barnet som behöver en ny familj. En annan part är det vuxna paret, eller den ensamstående, som söker en lösning för sin ofrivilliga barnlöshet. Många frågor väcks i samband med detta möte, till exempel: Hur lyckas föräldrarna och barnet utveckla ett nära samspel med varandra? Hur går det långsiktigt för de adopterade när det gäller exempelvis skola, hälsa och väg in i vuxenlivet? Författaren presenterar svar på dessa och andra frågor utifrån aktuell forskning. Dessutom ger han förslag på hur adoptivföräldrar kan förhålla sig till många av de omständigheter som tas upp i boken.

Internationellt adopterade i Sverige : vad säger forskningen?

Av Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno

Den här antologin är en sammanställning av kunskap som idag finns om internationellt adopterade barn i Sverige. Förhoppningen är att den ska ge ökad kunskap och förståelse för de internationellt adopterade och deras föräldrar, samt bidra till att de får rätt hjälp och stöd.

Tolv författare har skrivit om sitt respektive expertområde. Ämnen som tas upp är bl.a. historik, anknytning, språk och lärande, identitetsutveckling, normbrytande beteende, livsstil och hjälpsökande, psykisk hälsa och social anpassning samt adopterades ställning på arbetsmarknaden. Redaktörer för boken är Margareta Carlberg och Karin Nordin Jareno.
Boken vänder till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan samt till studerande. Medlemmar i familjer med internationellt adopterade barn kan också ha glädje av boken.

Bokrecension

Adoption - till vilket pris?
Statens offentliga utredningar (SOU 2003:49)
Socialdepartementet
Betänkande från Utredningen om internationella adoptioner 

Adoption som indsats : En systematisk gennemgang af udenlandske erfaringer

Av Mogens N. Christoffersen, Ida Hammen, Karen R. Andersen, Nadia Jeldtoft

Denne rapport er en systematisk forskningsoversigt over udenlandske erfaringer med adoption i forhold til anbringelse uden for hjemmet, fx familiepleje, institutionsanbringelse og hjemgivelse til de biologiske forældre.

Konklusionerne i rapporten er overraskende entydige: Adopterede børn klarer sig bedst på stort set alle fronter. De har en bedre fysisk udvikling og klarer sig bedre i diverse færdighedstest (fx IQ-test) end børn i andre foranstaltninger. Også deres adfærdsmæssige og mentale problemer er mindre end pleje- og institutionsanbragte børn. Dog er adoptionsalderen vigtig. Jo tidligere et barn adopteres, jo mere stabil og uproblematisk bliver relationen mellem barn og adoptivforældre.