Ska jag vara här?

MIA:s publikation

Förskolan kan påminna adopterade barn om sådant som hänt före adoptionen. De har skilts från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit en tid på barnhem.

Ska jag vara här? handlar om hur förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling. Broschyren vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer.

Beställ eller ladda ner broschyren

Adopterade barn – Vägledning för förskolan

Av Dan och Lotta Höjer

Ett adopterat barn har fått en annorlunda start i livet än andra barn. Det är de flesta överens om. Men vad innebär det i praktiken när barnet kommer till förskolan? Ska adopterade barn skolas in på ett annorlunda sätt? Vad bör man som pedagog vara beredd på? Och hur kommer adoptivföräldern in i bilden?

Anknytning i förskolan : vikten av trygghet för lek och lärande

Av Malin Broberg, Birthe Hagström, Anders Broberg

För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen på förskolan litar på att de blir tröstade när behov uppstår de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Denna bok ger en grund i anknytningsteori och författarna visar med många exempel hur denna kunskap kan användas i förskolans vardag:

Adoptivbarn och förskolan – Förskolan möter adoptivfamiljen

Förskolan är idag en viktig del av de flesta barns liv. Det är en plats där de tillbringar många timmar och får mycket av sin sociala träning. Förskolans personal kan mycket om barn och får de dessutom tillgång till den extra dimension i adoptivbarns liv som deras bakgrund och adoptionen innebär, kan förskolan göra mycket för alla adoptivbarn och speciellt för dem med särskilda behov. Den här skriften är tänkt att vara till hjälp för förskolans personal i mötet med adoptivfamiljen.

Kan beställas via adoptionsorganisationernas hemsidor