9789113026527_200_adoption-banden-som-gor-oss-till-familj

Adoption : banden som gör oss till familj

Av Mary Juusela

Att ha ärvt sin pappas potatisnäsa kanske inte är så roligt, men det visar i alla fall ett släktskap. För en adopterad ser familjebanden annorlunda ut. Hur påverkar det identiteten och hur man ser på sig själv och sin familj? 

Jag önskar dig ett vackert liv

Koreanska mödrar till adopterade barn kommer här till tals genom ett antal brev till barnen de fött och lämnat. I Korea finns en djupt rotad uppfattning att det är skamfyllt att vara ogift, ensamstående mamma. Skammen gäller även barnet, vilket är ett bidragande skäl till att koreanska barn lämnas för adoption. Det framkommer starkt att barnet aldrig är helt bortglömt av sin biologiska mor. Efterord av Astrid Trotzig. 

Adopterad. Lämnad. Vald och sen?

Av Lotta Landerholm 

Vad innebär det att vara adopterad? Hur var det förr och hur är det idag? Är det någon skillnad mellan att vara svenskadopterad och utlandsadopterad? För första gången finns nu en bred bok i detta ämne. Den innehåller såväl en historisk genomgång som en studie över den adopterades livsvandring, aktuella forskningsfrågor och en rad intervjuer. Mycket i detta material är okänt för många, mycket är också kontroversiellt. Det är en i högsta grad engagerande bok! Lotta Landerholm är psykoterapeut med mångårig erfarenhet av ämnet i sitt arbete. Hon är dessutom själv adopterad