2014-8-1-omslag-1 (1)

ADOPTION – Handbok för socialtjänsten

Handboken ger stöd i handläggningen av den ansvarsfulla och komplexa uppgift som adoptionsfrågorna innebär, allt från anvisning av föräldrautbildning och utredning till stöd och hjälp efter adoptionen. Allmänna råd om handläggning av adoptionsärenden ingår.

Ladda ner

 

Internationella adoptioner – Nya krav på blivande adoptivföräldrar

Alla Sveriges kommuner kan erbjuda blivande adoptivföräldrar föräldrautbildning. Däremot har kommunerna dålig kunskap om innehållet och kompetensen hos utbildarna. Detta visar Socialstyrelsens uppföljng av lagändringen i socialtjänstlagen om internationella adoptioner.

Ladda ner

2015-1-2

Föräldraskap genom adoption

Boken vänder sig till dig som funderar på att adoptera ett barn från ett annat land. Det används i den obligatoriska föräldrautbildning som kommunen ska anvisa till innan du kan gå vidare och söka medgivande för adoption.

Ladda ner