Adoptis och socialtjänsten i Skåne

AdoptionSkåne har under ett par års tid varit ett nätverk för dig som arbetar med medgivandeutredningar inom socialtjänsten i Skåne. Antalet medgivandeutredningar har i många kommuner minskat i takt med att de internationella adoptioner blivit färre och behovet av utbildningar/föreläsningar har minskat. Adoptis arrangerar därför endast utbildningar i samarbete med kommunerna, tillsammans kan vi arrangera nätverksträffar som erbjuder fortbildning med externa eller interna föredragshållare utifrån aktuella behov.

Utifrån den nya upplagan inom den obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption (FGA) finns kapitel 8 som förberedelse inför att den/de blivande föräldern/föräldrarna ska åkt till landet och hämta sitt/sina barn. Adoptis kan hålla det samtalet, beräknad tid ca 2 timmar, kostnad 1 200 kr exkl moms. Uppdraget måste gå genom handläggaren på socialförvaltningen.

Kontakta mig gärna via kontaktformuläret om du...

  • Har idéer kring fortbildning som du vill ha i samarbete med Adoptis
  • Om du arbetar inom socialtjänsten i Skåne och vill ha Adoptis nyhetsbrev med information om nyheter, utbildningar och forskning inom adoptionsområdet 

 

Läs om tidigare nätverksträffar