Nätverksträffar i AdoptionSkåne

Malmö - 23 januari 2015
Program:
 • Föreläsning med Karl Wittgard som är vuxen adopterad med diagnosen FAS (Fetalt alkoholsyndrom)
 • Adoptionscentrum informerar om adoptionsläget; vilka barn som behöver föräldrar och aktuella frågor vad gäller utredningar och adoptioner.
Lomma - 23 maj 2014
Program:
 • Att adoptera äldre barn
 • Försäkringskassans nya regler 
 • Förberedelser inför föräldraskapet 
 • Föräldraskapets utmaningar
 • Uppskjuten skolstart/skolplikt - när är det lämpligt och vem bestämmer vad?
 • Modersmålsundervisning - vilka regler gäller?
 • En aktuell bild av adoptionsläget  i Skåne och Sverige
 • Presentation av ny forskning, litteratur och film
 • Diskussionsforum
Malmö - 24 maj 2013
Program;

 • • Föräldrautbildningens syfte och innehåll
 • • Hur väver vi samman utbildning och utredning?
 • • En aktuell bild av adoptionsläget i Skåne och Sverige
 • • Presentation av ny forskning, litteratur och film
 • • Diskussionsforum
 
Skurup - 7 december 2012
Program;

 • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) presenterar den nya filmen ”Se mig som jag är” av Lene Kamm. Filmen används vid föräldrautbildningen inför internationell adoption.
 
Landskrona - 27 april 2012
Program;

 • Adopterade barn i förskola/förskoleklass/skola
 • Föräldraledighet i adoptivfamiljen
 • En aktuell bild av adoptionsläget i Skåne och Sverige 
 • Presentation av ny litteratur/film inom adoption 
 • Diskussionsforum
 
Skurup -18 november 2011
Program;

 • Föredrag om psykologiska aspekter för barn och föräldrar vid adoption av barn med s.k. ”special needs”. Medverkande: Margareta Viberg, Fil dr, leg psykolog och barn-och ungdoms-psykoterapeut.
 • En aktuell bild av adoptionsläget i Skåne och Sverige 
 • Presentation av ny litteratur/film inom adoption 
 • Diskussionsforum
 
Eslöv - 6 maj 2011
Program; 
 • En aktuell bild av adoptionsläget i Skåne och Sverige
 • Presentation av litteratur på området
 • Diskussionsforum