Adoptis erbjuder:

  • Utbildning och handledning för personal inom förskola och skola
  • Obligatorisk Föräldrautbildning inför adoption i samarbete med Studiefrämjandet (anmälan sker till Studiefrämjandet)
  • Råd och stöd till adoptivfamiljer
  • Konsulttjänster för socialtjänsten vid utredningar och behandlingsuppdrag

Karin Werholt
Adoptionspedagog på Adoptis

 

 

FÖRBEREDANDE SAMTAL

3155581843_afbea70b67_z

 

Om du är blivande adoptivförälder och har fått barnbesked så kanske du vill prata med någon om den förestående resan och mötet med ditt barn. Ett samtal som kan utgå från dina tankar och känslor inför att bli förälder. Kanske du funderar på den information du fått om barnet och hur du bäst kan förbereda dig och vad barnet kan tänkas behöva under resan och efter hemkomst. I "föräldraskap genom adoption" finns i kapitel åtta förslag på vad ett samtal kan innehålla.

Vill du veta mer om de förberedande samtal som Adoptis kan erbjuda så är du välkommen att kontakta mig.

Kontaktformulär

 

Adopterade barn i förskolan

adoptis21

 

Adoptionskunskap för pedagoger i förskola och skola.

Göteborg Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19,Medborgarskolan, Haga Östergata 12, Göteborg. 

Stockholm Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19, IOGT/NTO Klara, Klara Södra Kyrkogatan 20 i Stockholm

Malmö Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, 211 19 Malmö

Kursen ger dig kunskaper om det adopterade barnets speciella situation och behov. Du får även en mängd konkreta tips och råd som du kan använda i ditt arbete när du möter adopterade barn och deras familjer vid såväl inskolning och hur man kan möta och arbeta med adopterade barns ibland särskilda behov i förskola och skola.

"Otroligt givande! Många bra och relevanta och konkreta verktyg för oss pedagoger i verksamheten. Lättsamt och lättförståeligt! Kanon!"
/Charlotte Börjesson, Lindbergs förskola, Varbergs kommun

Läs mer

 

Adopterade barn i skolan

adoptis18

 

Adoptionskunskap för pedagoger i förskola och skola

Göteborg Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19, Medborgarskolan, Haga Östergata 12, Göteborg 

Stockholm Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19, IOGT/NTO Klara på Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. 

Malmö Ingen föreläsning planerad under våren pga Corvid-19, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, 211 19 Malmö.

Kursen ger dig kunskaper om det adopterade barnets speciella situation och behov. Du får även en mängd konkreta tips och råd som du kan använda i ditt arbete när du möter adopterade barn och deras familjer vid såväl inskolning och hur man kan möta och arbeta med adopterade barns ibland särskilda behov i förskola och skola.

 

"Alla borde gå utbildningen!. Oj! varför har jag inte gått utbildningen tidigare?"
/Marianne Bergström, lärare på Munspelets skola i Lund
 

"Jag tycker att utbildningen gav mig nya kunskaper och ny insikt och jag skulle rekommendera den till mina kolleger. Jag är mycket nöjd."

/Marta Lopez Guardia, skolpsykolog i Lund